Sprzęt Budowlany

Firma ROBO-KOP oferuje najem sprzętu budowlanego wraz z profesjonalną obsługą operatorską. Posiadamy 70 jednostek sprzętu budowlanego i doświadczonych operatorów. Z pewnością sprostamy każdemu wyzwaniu.

Inwestycja w wynajem.

Wiemy, że inwestowanie w sprzęt nie zawsze jest opłacalne. Ogromne koszty zakupu potrafią spędzić sen z powiek nawet najbardziej zdeterminowanym firmom, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych klientów, oferujemy wynajem maszyn i sprzętu budowanego wraz z profesjonalną obsługą. Umożliwiamy przeprowadzenie zaplanowanych prac budowlanych bez opóźnień i zbędnych wydatków. Proponujemy wynajem długo- i krótkoterminowy na indywidualnych warunkach, spersonalizowany pod konkretne zapotrzebowanie.

Doświadczenie

operatorów naszej firmy.

Jakość

maszyn znanych marek.

Bezpieczeństwo

świadczonych usług.

01.

spycharki

Maszyny przeznaczone do wykonywania prac ziemnych w budownictwie ogólnym i przemysłowym, górnictwie odkrywkowym i skalnym, energetyce, leśnictwie, sektorze komunalnym, portach i terminalach przeładunkowych.

02.

równiarki

Maszyny do robót ziemnych, służące przede wszystkim do profilowania podłoży pod nawierzchnię dróg, lotnisk, rowów i poboczy oraz wyrównywania nasypów. Stosowane są również do mieszania materiałów drogowych w procesie stabilizacji, zrywania starych nawierzchni i wyrównywania powierzchni.

03.

walce

Maszyny służące do zagęszczania gruntów w robotach ziemnych lub mas nawierzchniowych przy budowie dróg. Wykorzystują nacisk sztywnych lub podatnych kół-wałów podczas jazdy.

04.

koparki

Maszyny do robót ziemnych, wykorzystywane do oddzielania urobku od gruntu i przenoszenia na środki transportowe lub składowisko. Koparka może również pełnić funkcję urządzenia przeładunkowego.

05.

ładowarki

Maszyny do robót ziemnych, przeznaczone do załadunku i transportu urobku na bliskie odległości. Wykorzystują osprzęt w formie łyżki.

06.

koparko-ładowarki

Maszyny budowlane bliźniaczko podobne do ładowarek, jednak bardziej uniwersalne. Koparko- ładowarki przeznaczone są do prac porządkowych oraz przygotowywania terenów budowy, chodników i dróg. Zastosowanie znajdują również przy pracach komunalnych, wykopach melioracyjnych i gospodarstwach rolnych.

07.

wozidła technologiczne

Maszyny przeznaczone do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla standardowych samochodów ciężarowych.

08.

Rotory do stabilizacji gruntu

Urządzenia cechujące się niezawodnością. Służą do uzyskiwania jednorodnej mieszanki gruntu rodzimego ze środkami wiążącymi.

09.

zamiatarki

Urządzenia przeznaczone do oczyszczania dróg, ulic, chodników i pasów startowych ze znajdujących się na nich nieczystości takich jak pyły, liście czy drobne odpady komunalne.

10.

pompy do betonu

Maszyny potrafiące przerobić bardzo dużą ilość betonu w m3/h.